wirus
logo
Konferencja popularno-naukowa

Pandemia Covid - 19

Koniec początku czy początek końca?

wirus
online

24 - 25 maja 2021

Microsoft TEAMS

Program Konferencji

Materiały konferencyjne

Sesja biologiczno-medyczna

24 maja 2021, godz. 9.00 – 12.00

Na tropach S..ARS-CoV-2

Dr Magdalena Weidner-Glunde
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu

Czy naprawdę wiemy, co decyduje o ciężkości przebiegu COVID-19?

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

Prosto i praktycznie o diagnostyce i leczeniu COVID-19

Prof. dr hab. Anna Malinowska-Moniuszko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

Pandemia Covid-19 i żywność: zagrożenia, obawy konsumentów i bezpieczeństwo

Dr Gabriela Zięć
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności, Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż

Sesja humanistyczno-społeczna

25 maja 2021, godz. 9.00 – 12.00

Społeczno-religijne i psychologiczne następstwa XV-XVIII-wiecznych epidemii

Prof. dr hab. Andrzej Karpiński
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Pandemia Stories. Jak Covid 19 zmienił nasze życie codzienne?

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Socjologii

Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych efektów pandemii COVID-19

Prof. dr hab. Karol Kamiński
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

Prof. dr hab. Anna Malinowska-Moniuszko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

Krótkoterminowe uwarunkowania psychospołeczne pandemii COVID-19

Dr Łukasz Kiszkiel
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Poznawczej

Dr Paweł Sowa
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

Program Konferencji

online

24 - 25 maja 2021

Microsoft TEAMS

logo-teams

Materiały konferencyjne

Sesja biologiczno-medyczna

24 maja 2021, godz. 9.00 – 12.00

Na tropach S..ARS-CoV-2

Dr Magdalena Weidner-Glunde
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu

Czy naprawdę wiemy, co decyduje o ciężkości przebiegu COVID-19?

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

Prosto i praktycznie o diagnostyce i leczeniu COVID-19

Prof. dr hab. Anna Malinowska-Moniuszko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

Pandemia Covid-19 i żywność: zagrożenia, obawy konsumentów i bezpieczeństwo

Dr Gabriela Zięć
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności, Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż

Sesja humanistyczno-społeczna

25 maja 2021, godz. 9.00 – 12.00

Społeczno-religijne i psychologiczne następstwa XV-XVIII-wiecznych epidemii

Prof. dr hab. Andrzej Karpiński
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Pandemia Stories. Jak Covid 19 zmienił nasze życie codzienne?

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Socjologii

Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych efektów pandemii COVID-19

Prof. dr hab. Karol Kamiński
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

Prof. dr hab. Anna Malinowska-Moniuszko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

Krótkoterminowe uwarunkowania psychospołeczne pandemii COVID-19

Dr Łukasz Kiszkiel
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Poznawczej

Dr Paweł Sowa
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

Udział w konferencji jest bezpłatny

Rejestracja


Organizatorzy

logo

Komitet naukowo-organizacyjny

Komisja Nauk o Życiu
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Prof. dr hab. n.med. Barbara Gawrońska-Kozak – Przewodnicząca Komisji Nauk o Życiu

Prof. dr hab. Nina Smolińska – Przewodnicząca Sekcji Nauk Biologicznych

Dr hab. n med. Piotr Zabielski – Przewodniczący Sekcji Nauk Medycznych

Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ PAN – Przewodniczący Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu

Dr Joanna Wiśniewska – Sekretarz Komisji Nauk o Życiu

Olga Sułecka-Piotrowska – Sekretarz Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Komisja Nauk Humanistycznych
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Prof. dr hab. Halina Parafianowicz – Przewodnicząca Komisja Nauk Humanistycznych

Współorganizatorzy

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie